G467 (Champignon)

G467 (Champignon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 231, 218, 205 (E7DACD)

LAB вредност: 88.33, 2.67, 8.13

Exact NCS shade: 1005-Y46R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 0.8