G477 (Boudoir)

G477 (Boudoir)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 210, 205 (E5D2CD)

LAB вредност: 86.28, 6.10, 5.26

Exact NCS shade: 1009-Y85R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1010-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6