G484 (Talcum)

G484 (Talcum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 222, 212 (E5DED4)

LAB вредност: 89.02, 1.23, 5.35

Exact NCS shade: 1003-Y45R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 2.1