G497 (Steam)

G497 (Steam)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 232, 232, 227 (E8E8E3)

LAB вредност: 91.98, -0.51, 2.16

Exact NCS shade: 0802-G72Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0603-G40Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.4