G500 (Bungalow)

G500 (Bungalow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 219, 223, 225 (DBDFE1)

LAB вредност: 88.94, -1.12, -1.37

Exact NCS shade: 1002-B15G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-B

ΔE за стандардна нијанса: 0.7