H303 (Joy)

H303 (Joy)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 251, 230, 166 (FBE6A6)

LAB вредност: 92.03, -0.08, 31.88

Exact NCS shade: 0523-Y05R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0520-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.4