H336 (Candyfloss)

H336 (Candyfloss)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 233, 182, 202 (E9B6CA)

LAB вредност: 80.52, 21.60, -0.67

Exact NCS shade: 0532-R18B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0530-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 2.3