H353 (Forget me not)

H353 (Forget me not)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 180, 199, 225 (B4C7E1)

LAB вредност: 79.95, -2.33, -14.32

Exact NCS shade: 1222-R79B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 2.9