H392 (Butter milk)

H392 (Butter milk)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 237, 213, 143 (EDD58F)

LAB вредност: 86.35, 0.91, 35.65

Exact NCS shade: 1028-Y02R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8