H395 (Cornfield)

H395 (Cornfield)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 234, 200, 149 (EAC895)

LAB вредност: 83.19, 6.94, 28.84

Exact NCS shade: 1223-Y21R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2.3