H398 (Oats)

H398 (Oats)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 237, 210, 173 (EDD2AD)

LAB вредност: 86.41, 5.07, 21.51

Exact NCS shade: 1015-Y25R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5