H401 (Spelt)

H401 (Spelt)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 226, 185, 141 (E2B98D)

LAB вредност: 79.04, 10.58, 27.91

Exact NCS shade: 1524-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2.7