H405 (Doll)

H405 (Doll)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 240, 208, 184 (F0D0B8)

LAB вредност: 86.45, 9.09, 15.87

Exact NCS shade: 0815-Y52R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0515-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6