H417 (Mezeron)

H417 (Mezeron)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 209, 172, 172 (D1ACAC)

LAB вредност: 74.69, 14.44, 6.22

Exact NCS shade: 1720-Y97R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-R

ΔE за стандардна нијанса: 2.6