H426 (Allure)

H426 (Allure)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 204, 195, 205 (CCC3CD)

LAB вредност: 80.50, 5.04, -3.24

Exact NCS shade: 1610-R37B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-R40B

ΔE за стандардна нијанса: 1.1