H440 (Wave)

H440 (Wave)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 170, 195, 194 (AAC3C2)

LAB вредност: 77.10, -9.46, -2.92

Exact NCS shade: 1915-B48G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-B50G

ΔE за стандардна нијанса: 2.8