H450 (Repose)

H450 (Repose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 213, 209, 182 (D5D1B6)

LAB вредност: 84.07, -2.43, 13.20

Exact NCS shade: 1510-G80Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.6