H452 (Tanka)

H452 (Tanka)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 205, 200, 162 (CDC8A2)

LAB вредност: 80.63, -3.25, 18.69

Exact NCS shade: 1815-G79Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.6