H455 (Eternity)

H455 (Eternity)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 222, 219, 197 (DEDBC5)

LAB вредност: 87.48, -2.06, 10.29

Exact NCS shade: 1207-G80Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8