H456 (Straw)

H456 (Straw)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 230, 212, 171 (E6D4AB)

LAB вредност: 86.16, 1.34, 21.47

Exact NCS shade: 1215-Y08R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 0.9