H459 (Chai)

H459 (Chai)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 219, 205, 180 (DBCDB4)

LAB вредност: 83.58, 1.95, 13.69

Exact NCS shade: 1508-Y22R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5