H466 (Angora)

H466 (Angora)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 215, 193, 171 (D7C1AB)

LAB вредност: 80.29, 5.35, 14.02

Exact NCS shade: 1710-Y41R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4