H484 (Mulberry)

H484 (Mulberry)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 219, 211, 200 (DBD3C8)

LAB вредност: 85.34, 1.29, 6.28

Exact NCS shade: 1403-Y39R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1505-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2.4