H495 (Tuft)

H495 (Tuft)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 209, 211, 206 (D1D3CE)

LAB вредност: 84.63, -1.66, 2.00

Exact NCS shade: 1503-G27Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1502-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.9