H497 (Kaolin)

H497 (Kaolin)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 227, 226, 219 (E3E2DB)

LAB вредност: 90.06, -0.64, 3.20

Exact NCS shade: 1002-G81Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.9