J302 (Banana)

J302 (Banana)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 245, 220, 130 (F5DC82)

LAB вредност: 88.62, -0.36, 44.38

Exact NCS shade: 0736-G99Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0540-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2