J310 (Omelette)

J310 (Omelette)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 248, 204, 134 (F8CC86)

LAB вредност: 85.36, 9.22, 39.26

Exact NCS shade: 0733-Y22R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0530-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2