J338 (Barbie)

J338 (Barbie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 218, 161, 203 (DAA1CB)

LAB вредност: 74.48, 27.53, -9.98

Exact NCS shade: 0741-R32B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1040-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 2.3