J354 (Daydream)

J354 (Daydream)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 141, 177, 214 (8DB1D6)

LAB вредност: 70.93, -5.78, -22.30

Exact NCS shade: 1535-R86B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1040-R90B

ΔE за стандардна нијанса: 2.5