J367 (Mosaic)

J367 (Mosaic)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 117, 164, 170 (75A4AA)

LAB вредност: 64.12, -16.06, -9.52

Exact NCS shade: 2828-B24G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3030-B30G

ΔE за стандардна нијанса: 1.7