J383 (Tinkerbell)

J383 (Tinkerbell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 186, 206, 149 (BACE95)

LAB вредност: 80.07, -15.54, 23.48

Exact NCS shade: 1230-G34Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-G30Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.9