J392 (Wax)

J392 (Wax)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 221, 190, 119 (DDBE77)

LAB вредност: 79.04, 3.92, 38.10

Exact NCS shade: 1633-Y04R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 3.5