J398 (Honeycomb)

J398 (Honeycomb)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 226, 183, 112 (E2B770)

LAB вредност: 77.93, 9.35, 40.65

Exact NCS shade: 1537-Y14R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1040-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 3.3