J399 (Balsa)

J399 (Balsa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 240, 201, 158 (F0C99E)

LAB вредност: 84.42, 9.23, 26.23

Exact NCS shade: 1021-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 0.6