J402 (Aurora)

J402 (Aurora)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 236, 183, 133 (ECB785)

LAB вредност: 79.51, 14.50, 32.63

Exact NCS shade: 1231-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.8