J407 (Siesta)

J407 (Siesta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 222, 174, 145 (DEAE91)

LAB вредност: 76.04, 15.32, 22.17

Exact NCS shade: 1624-Y52R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 4.9