J424 (Poem)

J424 (Poem)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 185, 138, 159 (B98A9F)

LAB вредност: 63.95, 21.71, -1.88

Exact NCS shade: 2332-R22B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2030-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 2.7