J428 (Panorama)

J428 (Panorama)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 175, 178, 192 (AFB2C0)

LAB вредност: 73.33, 1.10, -6.87

Exact NCS shade: 2511-R66B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 2.8