J442 (Menthol)

J442 (Menthol)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 149, 178, 166 (95B2A6)

LAB вредност: 70.23, -12.95, 1.72

Exact NCS shade: 2717-B86G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-B90G

ΔE за стандардна нијанса: 3.6