J457 (Zen)

J457 (Zen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 185, 172, 142 (B9AC8E)

LAB вредност: 71.37, 1.03, 16.47

Exact NCS shade: 2913-Y01R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1