J459 (Sisal)

J459 (Sisal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 194, 175, 141 (C2AF8D)

LAB вредност: 73.19, 2.88, 19.51

Exact NCS shade: 2615-Y10R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 3.3