J490 (Rain)

J490 (Rain)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 169, 184, 198 (A9B8C6)

LAB вредност: 74.34, -2.82, -8.83

Exact NCS shade: 2214-R87B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 2.7