J503 (Ice Rose)

J503 (Ice Rose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 244, 240, 239 (F4F0EF)

LAB вредност: 95.31, 1.11, 1.07

Exact NCS shade: 0402-Y80R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-R

ΔE за стандардна нијанса: 1.2