K303 (Kingcup)

K303 (Kingcup)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 251, 198, 98 (FBC662)

LAB вредност: 83.95, 10.58, 54.34

Exact NCS shade: 0850-Y11R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0550-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2.1