K311 (Juice)

K311 (Juice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 238, 179, 100 (EEB364)

LAB вредност: 78.27, 15.41, 47.64

Exact NCS shade: 1147-Y21R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1050-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 0.9