K336 (Caramel)

K336 (Caramel)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 202, 109, 143 (CA6D8F)

LAB вредност: 60.14, 41.01, 2.39

Exact NCS shade: 1157-R15B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1060-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 2.7