K384 (Parrot)

K384 (Parrot)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 148, 168, 113 (94A871)

LAB вредност: 66.31, -16.24, 23.90

Exact NCS shade: 2536-G32Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2040-G30Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.6