K385 (Meadow)

K385 (Meadow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 181, 190, 127 (B5BE7F)

LAB вредност: 75.20, -12.01, 28.25

Exact NCS shade: 1831-G47Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2030-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1