K396 (Safari)

K396 (Safari)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 207, 163, 105 (CFA369)

LAB вредност: 70.99, 11.38, 36.01

Exact NCS shade: 2235-Y20R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2040-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2.3