K398 (Emperor)

K398 (Emperor)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 218, 167, 96 (DAA760)

LAB вредност: 73.28, 12.72, 43.16

Exact NCS shade: 1843-Y17R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2040-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2.4